Huishoudelijk reglement

A. Wedstrijden / Trainingen

 1. Voor een training of oefenwedstrijd ben je uiterlijk 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
 2. Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 30 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
 3. Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen op een afgesproken plaats.
 4. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn voor de training of (oefen)wedstrijd verwittigt hij tijdig en persoonlijk één van de bestuursleden.
 5. Elke speler en afgevaardigde dient elke wedstrijd een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs, SIS-kaart) bij te hebben.
 6. Uiterlijk 30 minuten na het einde van een training of (oefen)wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.
 7. Enkele dagen voor de wedstrijd ontvang je een uitnodiging via mail, doodle en/of facebook. Gelieve ten minste 1 dag op voorhand aan te geven of je aan de wedstrijd zal deelnemen of niet.

B. Taken van de terreinverantwoordelijke

1. 30 min voor aanvang van de wedstrijden aanwezig met identiteitskaart en licentielijst.
2. Doe de witte armband aan.
3. Het invullen van het wedstrijdblad
4. Ontvang de officiële scheidsrechter: geef hem/haar het ingevulde wedstrijblad, 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd
5. Betaal de scheidsrechter uit
6. Zorg voor drank van de scheidsrechter tijdens de rust.
7. Ontvang de ploegafgevaardigde van de tegenpartij: geef het juiste wedstrijdblad en
controleer of ze de spelers in de juiste kolom invullen (thuisploeg linkerkolom, bezoekers rechterkolom).
8. Zorg dat de wedstrijduitslagen worden doorgebeld naar de Liga via de verantwoordelijken.
9. Na de wedstrijd: controleren of het terrein in propere toestand is achtergelaten (geen lege flessen of afval). Indien dit niet het geval is,mag u er de trainer of coach op attent maken dat dit nog moet gebeuren.
10. Nakijken of de voetballen van Team Ambiance uit de zaal meegenomen zijn.

Bij het afwezig zijn van de daarvoor aangeduide personen, neemt één van de spelers dit voor zijn rekening, inclusief alle bovenstaande taken en verantwoordelijkheden.

C. Houding

 1. Wees altijd en overal beleefd.
 2. Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.
 3. Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een wedstrijdverlies)
 4. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen en/of schuttingtaal zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat

D. Hygiëne

 1. Na iedere training en wedstrijd is men verplicht te douchen.
 2. Gelieve bij kwetsuren een arts of kinesist te raadplegen
 3. Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, …) gedragen tijdens de wedstrijd of training.

E. Verzorging en voeding

 1. Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden.
 2. Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

F. Kleding & Materiaal

 1. Wedstrijdkledij zijn het eigendom van de club, en dienen met zorg behandelt te worden.
 2. Zaalvoetbalschoenen; deze moeten geschikt zijn voor zaalvoetbal en als het kan met een lichte zool.
 3. Juwelen, uurwerken en andere sieraden worden preventief uitgedaan want ze kunnen zowel eigen letsels als letsels aan tegenstrever tot gevolg hebben.

G. Infrastructuur

 1. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld, noch tegen de deuren gestampt.
 2. Er wordt niet aan doelen of doelnetten gehangen
 3. Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

H. Vervoer

 1. Alle verplaatsingen worden met de auto of moto gemaakt.
 2. Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto’s. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, waarschuwt altijd een bestuurslid.

I. Schorsingen

 1. Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen. De beslissing om een disciplinaire straf door te voeren kan dus nooit individueel genomen worden.
 2. Indien daartoe gedwongen kan het bestuur een speler uit de club zetten.
 3. Een speler die uit de club gezet wordt heeft dezelfde plichten als een speler die de ploeg verlaat.

J. Boetes

 1. Alle boetes aan de liga, ten gevolge van een rode of gele kaart, beneden of gelijk aan 10 EUR worden door de club betaald.
 2. Boetes aan de liga, ten gevolge van een rode of gele kaart, voor meer dan 10 EUR dienen door te betrokken speler zelf betaald te worden.
 3. Niet terugbezorgen van een clubbal: 45 EUR
 4. Niet terugbezorgen van een cluboutfit: 100 EUR
 5. Onaangekondigd te laat komen: 2 EUR
 6. Onaangekondigd niet komen opdagen: 5 EUR

K. Verlaten van de club

 1. Iemand die de ploeg verlaat wordt automatisch door de club geschorst, tenzij anders aangegeven door het bestuur.
 2. Bij het verlaten van de club kan geen lidgeld teruggevorderd worden.
 3. Bij het verlaten van de club dient het lid alle clubmateriaal (outfit, ballen, …) dat hij in zijn bezit heeft terug te bezorgen. Zo niet wordt hiervoor een boete aangerekend.